Ostatnia aktualizacja: 28.07.2021

W przypadku roszczeń związanych z EC 261 do Opłaty za usługę mają zastosowanie następujące zasady:

W przypadku lotów na odległość 1500 km lub mniejszą klient otrzyma rekompensatę w wysokości 250 EUR, a klient będzie musiał uiścić opłatę za usługę w wysokości 29% + VAT.

W przypadku lotów znanych jako loty wewnątrzwspólnotowe, które przekraczają 1500 km, a także w przypadku lotów o długości od 1500 km do 3500 km, klient otrzyma odszkodowanie w wysokości 400 EUR. W związku z tym Klient będzie musiał uiścić opłatę za usługę w wysokości jedynie 29% + VAT. W odniesieniu do pozostałych lotów niewymienionych powyżej, w przypadku, gdy Klient uzyska prawo do otrzymania 600 EUR, 29% + VAT odszkodowania będzie stanowić opłata za usługę.

W przypadku lotów opisanych powyżej, w przypadku których klient nie kwalifikuje się do żadnej z kwot 250 EUR, 400 EUR lub 600 EUR, klient NIE musi płacić kwoty 29% + VAT jako opłaty za usługę z tytułu rekompensaty za lot.

W przypadku innych rodzajów roszczeń niż przewidziane w roszczeniach EC 261, opłata za usługę zostanie potrącona w następujący sposób:

Jeśli klient uzyska odszkodowanie za lot w wysokości 201-300 EUR, będzie musiał uiścić opłatę za usługę w wysokości 29% + VAT. Jeśli klient uzyska odszkodowanie za lot w wysokości 301-400 EUR, zapłaci opłatę w wysokości 29% + VAT.

Jeśli Klient otrzyma rekompensatę za lot w wysokości 401-500 EUR, Klient musi uiścić opłatę za usługę w wysokości 29% + VAT. Jeśli klient uzyska odszkodowanie za lot o wartości 501-600 EUR, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę w wysokości 29% + VAT.

Jeśli Klient otrzyma rekompensatę za lot w wysokości 601-800 EUR, Klient musi uiścić opłatę za usługę w wysokości 29% + VAT. Jeśli Klient uzyska Odszkodowanie za lot w wysokości 801-1 000 EUR, zapłaci opłatę za usługę w wysokości 29% + VAT.

Gwarantując kwotę odszkodowania za lot, klient będzie miał pewność, że Air Claim SA zagwarantuje poprawność i dokładność kwoty odszkodowania, które ma otrzymać.

Jeśli wszystkie kryteria we wniosku zostaną spełnione zgodnie z EC261, Klient będzie miał prawo do otrzymania od Air Claim SA odpowiedniej kwoty w EUR.

Ponadto, w celu dalszego wyjaśnienia, wszelkie odszkodowania wynikające z roszczenia EC261 będą wypłacane w EUR.

W związku z tym odszkodowanie otrzymane w wyniku działań podjętych przez Air Claim SA będzie przetwarzane w całkowicie przejrzysty sposób. Z tego powodu Klient będzie mógł w zadowalający sposób sprawdzić, czy Air Claim SA wypełniła swoje zobowiązania zgodnie z EC261.

Opłata za międzynarodowy przelew bankowy Koszty i dodatkowe wydatki związane z przelewami bankowymi nie stanowią ryzyka dla odpowiedzialności firmy Air Claim SA. Nawet jeśli oczekuje się, że wartość tych wydatków będzie niespójna lub istotna w większości przypadków, zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia za to odpowiedzialności ze względu na różne zasady bankowe.

Wszystkie ceny i opłaty wymienione w cenniku Air Claim SA nie oznaczają dodatkowych opłat ani innych opłat lub form opodatkowania z naszej strony. Wymienione kwoty będą jedynymi kwotami do zapłaty i zostaną potrącone z odszkodowania po przyjeździe.