AGA 10.04.2023

 1. CONVOCATOR AGOA si AGEA 10.04.2022
 2. AKT ZAŁOŻYCIELSKI 10.04.2023
 3. Biuletyn do głosowania w AGEA
 4. Biuletyn do głosowania w AGOA
 5. Hotarare AGEA AIR CLAIM S.A. din 10.04.2023
 6. Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 10.04.2023
 7. Informacje dotyczące głosowania AGOA i AGEA
 8. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA
 9. Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Avocat
 10. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA Declaratie Intermediar
 11. Procura Speciala de Reprezentare w AGEA
 12. Procura Speciala de Reprezentare w AGOA
 13. Raport z audytu sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r.
 14. Raport administratora danych z dnia 31.12.2022 r.
 15. Sytuacja finansowa w ujęciu rocznym na dzień 31.12.2022 r.
 16. Sytuacja, w której działacz został unieruchomiony do 31.12.2022 r.
 17. Propozycja dystrybucji wyników zrealizowanych w ramach programu finansowego 2022
 18. Potwierdzenie
 19. Buget de Venituri si Cheltuieli 2023
 20. Lista propunerilor de candidaduri la data de 17.03.2023
 21. CV Negus Cristian
 22. CV Straut Dan-Andrei
 23. CV Voinea Andreea-Elena

AGA 20.04.2022

 1. Hotarare AGOA 20.04.2022
 2. CONVOCATOR AGA 20.04.2022
 3. Biuletyn do głosowania w AGOA
 4. Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 20.04.2022
 5. Procura Generala de Reprezentare w AGOA
 6. Procura Generala de Reprezentare w AGOA Declaratie Avocat
 7. Procura Generala de Reprezentare w AGOA Declaratie Intermediar
 8. Procura Speciala de Reprezentare w AGOA
 9. Raport z audytu sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r.
 10. Raport administratora danych z dnia 31.12.2021 r.
 11. Sytuacja finansowa w ujęciu rocznym na dzień 31.12.2021 r.
 12. Sytuacja, w której działacz został unieruchomiony do 31.12.2021 r.
 13. Propozycja dystrybucji wyników zrealizowanych w ramach programu finansowego 2021
 14. Informowanie osób prywatnych o głosowaniu AGOA
 15. Potwierdzenie
 16. Buget de Venituri si Cheltuieli 2022

AGA 28.02.2022

 1. Hotarare AGOA AGEA 28.02.2022
 2. CONVOCATOR AGOA AGEA 28.02.2022
 3. Biuletyn do głosowania w AGEA
 4. Biuletyn do głosowania w AGOA
 5. Hotarare AGEA AIR CLAIM S.A. din 28.02.2022
 6. Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 28.02.2022
 7. Lista propunerilor la data de 27.01.2022
 8. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA
 9. Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Avocat
 10. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA Declaratie Intermediar
 11. Procura Speciala de Reprezentare w AGEA
 12. Procura Speciala de Reprezentare w AGOA
 13. CV Negus Cristian
 14. CV Straut Andrei
 15. Lista propunerilor la data de 17.02.2022 AIR CLAIM S.A.