AGA 16.04.2024

 1. CONVOCATOR AGOA si AGEA 16.04.2024
 2. Biuletyn do głosowania w AGEA
 3. Biuletyn do głosowania w AGOA
 4. Hotarare AGEA AIR CLAIM S.A. din 16.04.2024
 5. Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 16.04.2024
 6. Informacje dotyczące głosowania AGOA i AGEA
 7. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA
 8. Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Avocat
 9. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA Declaratie Intermediar
 10. Procura Speciala de Reprezentare w AGEA
 11. Procura Speciala de Reprezentare w AGOA
 12. Raport z audytu sytuacji finansowej do 31.12.2023 r.
 13. Raport administratora danych z dnia 31.12.2023 r.
 14. Sytuacja finansowa na dzień 31.12.2023 r.
 15. Sytuacja działacza unieruchomionego do 31.12.2023 r.
 16. Propozycja dystrybucji wyników zrealizowanych w roku finansowym 2023
 17. Potwierdzenie
 18. Buget de Venituri si Cheltuieli 2024

AGA 10.04.2023

 1. CONVOCATOR AGOA si AGEA 10.04.2022
 2. AKT ZAŁOŻYCIELSKI 10.04.2023
 3. Biuletyn do głosowania w AGEA
 4. Biuletyn do głosowania w AGOA
 5. Hotarare AGEA AIR CLAIM S.A. din 10.04.2023
 6. Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 10.04.2023
 7. Informacje dotyczące głosowania AGOA i AGEA
 8. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA
 9. Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Avocat
 10. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA Declaratie Intermediar
 11. Procura Speciala de Reprezentare w AGEA
 12. Procura Speciala de Reprezentare w AGOA
 13. Raport z audytu sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r.
 14. Raport administratora danych z dnia 31.12.2022 r.
 15. Sytuacja finansowa w ujęciu rocznym na dzień 31.12.2022 r.
 16. Sytuacja, w której działacz został unieruchomiony do 31.12.2022 r.
 17. Propozycja dystrybucji wyników zrealizowanych w ramach programu finansowego 2022
 18. Potwierdzenie
 19. Buget de Venituri si Cheltuieli 2023
 20. Lista propunerilor de candidaduri la data de 17.03.2023
 21. CV Negus Cristian
 22. CV Straut Dan-Andrei
 23. CV Voinea Andreea-Elena

AGA 20.04.2022

 1. Hotarare AGOA 20.04.2022
 2. CONVOCATOR AGA 20.04.2022
 3. Biuletyn do głosowania w AGOA
 4. Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 20.04.2022
 5. Procura Generala de Reprezentare w AGOA
 6. Procura Generala de Reprezentare w AGOA Declaratie Avocat
 7. Procura Generala de Reprezentare w AGOA Declaratie Intermediar
 8. Procura Speciala de Reprezentare w AGOA
 9. Raport z audytu sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r.
 10. Raport administratora danych z dnia 31.12.2021 r.
 11. Sytuacja finansowa w ujęciu rocznym na dzień 31.12.2021 r.
 12. Sytuacja, w której działacz został unieruchomiony do 31.12.2021 r.
 13. Propozycja dystrybucji wyników zrealizowanych w ramach programu finansowego 2021
 14. Informowanie osób prywatnych o głosowaniu AGOA
 15. Potwierdzenie
 16. Buget de Venituri si Cheltuieli 2022

AGA 28.02.2022

 1. Hotarare AGOA AGEA 28.02.2022
 2. CONVOCATOR AGOA AGEA 28.02.2022
 3. Biuletyn do głosowania w AGEA
 4. Biuletyn do głosowania w AGOA
 5. Hotarare AGEA AIR CLAIM S.A. din 28.02.2022
 6. Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 28.02.2022
 7. Lista propunerilor la data de 27.01.2022
 8. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA
 9. Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Avocat
 10. Prokuratura Generalna ds. Reprezentacji w AGOA i AGEA Declaratie Intermediar
 11. Procura Speciala de Reprezentare w AGEA
 12. Procura Speciala de Reprezentare w AGOA
 13. CV Negus Cristian
 14. CV Straut Andrei
 15. Lista propunerilor la data de 17.02.2022 AIR CLAIM S.A.
 1. raport curent 1/2021
 2. raport bieżący 2/2021
 3. raport bieżący 3/2021
 4. raport bieżący 4/2021
 5. raport bieżący 5/2021
 6. raport bieżący 6/2021
 7. raport bieżący 7/2021
 8. raport bieżący 8/2021
 9. Raport bieżący 9/2021
 10. Raport bieżący 10/2021
 11. Raport bieżący 11/2021
 12. Raport bieżący 12/2021
 13. Raport bieżący 13/2021
 14. Raport bieżący 14/2021
 15. Raport bieżący 15/2021
 16. Raport bieżący 16/2021
 17. Raport bieżący 17/2021
 18. Raport bieżący 18/2021
 19. Raport bieżący 19/2021
 20. Raport bieżący 1/2022
 21. Raport bieżący 2/2022
 22. Raport bieżący 3/2022
 23. Raport bieżący 4/2022
 24. Raport bieżący 5/2022
 25. Raport bieżący 6/2022
 26. Raport bieżący 7/2022
 27. Raport bieżący 8/2022
 28. Raport bieżący 9/2022
 29. Raport bieżący 10/2022
 30. Raport bieżący 11/2022
 31. Raport bieżący 12/2022
 32. Raport bieżący 13/2022
 33. Raport bieżący 14/2022
 34. Raport bieżący 15/2022
 35. Raport bieżący 16/2022
 36. Raport bieżący 17/2022
 37. Raport bieżący 18/2022
 38. Raport bieżący 19/2022
 39. Raport bieżący 1/2023
 40. Raport bieżący 2/2023
 41. Raport bieżący 3/2023
 42. Raport bieżący 4/2023
 43. Raport bieżący 5/2023
 44. Raport bieżący 6/2023
 45. Raport bieżący 7/2023
 46. Raport bieżący 8/2023
 47. Raport bieżący 9/2023
 48. Raport bieżący 10/2023
 49. Raport bieżący 11/2023
 50. Raport bieżący 12/2023
 51. Raport bieżący 13/2023
 52. Raport bieżący 14/2023
 53. Raport bieżący 15/2023
 54. Raport bieżący 01/2024
 55. Raport bieżący 02/2024
 56. Raport bieżący 03/2024
 57. Raport bieżący 04/2024
 58. Raport bieżący 05/2024
 59. Raport bieżący 06/2024
 60. Raport bieżący 07/2024
 61. Raport bieżący 08/2024
 62. Raport bieżący 09/2024