Ultima actualizare: 01.11.2020

Termeni

În cazul revendicărilor referitoare la CE 261, la Taxa de serviciu se aplică următoarele:

În cazul zborurilor de 1.500 km sau mai puțin, Clientul va primi o compensație de 250 EUR, iar Clientul va trebui să plătească o taxă de serviciu egală cu suma de 35% + TVA.

Pentru zborurile cunoscute sub numele de zboruri intracomunitare care depășesc 1.500 km, precum și pentru zborurile cuprinse între 1.500 km și 3.500 km, Clientul va primi o compensație de 400 EUR. Prin urmare, Clientul va trebui să plătească o taxă de serviciu de numai 35% + TVA.
În ceea ce privește restul zborurilor care nu sunt specificate mai sus, în cazul în care Clientul obține dreptul de a primi 600 EUR, 35% + TVA din compensatie va fi taxa de serviciu.

Pentru zborurile descrise mai sus, cele pentru care clientul nu este eligibil pentru niciunul dintre sumele de 250 EUR, 400 EUR sau 600 EUR, Clientul NU trebuie să plătească suma de 35% + TVA ca taxă de serviciu a compensației sale de zbor.

 

Pentru alte tipuri de creanțe decât cele prevăzute în revendicările CE 261, taxa de serviciu va fi reținută după cum urmează:

În cazul în care clientul obține o compensație de zbor de 201-300 EUR, Clientul va trebui să plătească o taxă de serviciu de 35% + TVA.
În cazul în care Clientul obține o compensație de zbor de 301-400 EUR, Clientul va plăti un comision de 35% + TVA.
În cazul în care Clientul obține o compensație de zbor de 401-500 EUR, Clientul trebuie să achite o taxă de serviciu de 35% + TVA.
În cazul în care Clientul obține o compensație de zbor în valoare de 501-600 EUR, Clientul va datora o taxă de serviciu de 35% + TVA.
În cazul în care Clientul obține o Compensare de zbor de 601-800 EUR, Clientul trebuie să ofere o taxă de serviciu de 35% + TVA.
În cazul în care Clientul obține o Compensare de zbor de 801-1.000 EUR, Clientul va plăti o taxă de serviciu de 35% + TVA.

 

Garantarea sumei de compensare a zborurilor
Clientul se va bucura în orice moment de asigurarea că Air Claim SRL va garanta corectitudinea și corectitudinea cuantumului compensației pe care urmează să o primească. Dacă toate criteriile din cerere sunt îndeplinite în conformitate cu CE261, atunci Clientul va avea dreptul să primească de la Air Claim SRL suma corectă în EUR.

De asemenea, pentru a clarifica în continuare, orice compensație rezultată dintr-o creanță EC261 va fi plătită în EUR.

Prin urmare, compensația primită ca urmare a eforturilor depuse de Air Claim SRL va fi prelucrată într-o manieră complet transparentă. Din acest motiv Clientul va putea verifica într-o manieră satisfăcătoare dacă Air Claim SRL și-a respectat obligațiile în conformitate cu EC261.

 

Taxa de transfer bancar internațional
Cheltuielile și cheltuielile suplimentare legate de transferurile bancare nu vor risca răspunderea companiei Air Claim SRL. Chiar dacă valoarea acestor cheltuieli este de așteptat să nu fie consecventă sau relevantă în majoritatea cazurilor, ne rezervăm dreptul de a nu fi responsabili pentru acest lucru din cauza politicilor bancare diferite.

Alte taxe
Toate prețurile și taxele listate din Lista de prețuri a Air Claim SRL nu vor implica taxe suplimentare, sau alte taxe ori forme de impozitare din partea noastră. Sumele listate vor fi singurele sume pe care va trebui să le plătiți și vor fi deduse din compensația dumneavoastră la sosire.