AGA 10.04.2023

CONVOCATOR AGOA si AGEA 10.04.2022

ACT CONSTITUTIV 10.04.2023

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGEA

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA

Hotarare AGEA AIR CLAIM S.A. din 10.04.2023

Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 10.04.2023

Informare privind drepturile de vot AGOA si AGEA

Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA

Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Avocat

Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Intermediar

Procura Speciala de Reprezentare in AGEA

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA

Raport de audit asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022

Raportul administratorului la data de 31.12.2022

Situatia financiara anuala la data de 31.12.2022

Situatia activelor imobilizate la data 31.12.2022

Propunere de distribuire a rezultatelor realizate in exercitiul financiar 2022

Scrisoare de afirmare

Buget de Venituri si Cheltuieli 2023

Lista propunerilor de candidaduri la data de 17.03.2023

CV Negus Cristian

CV Straut Dan-Andrei

CV Voinea Andreea-Elena

AGA 20.04.2022

Hotarare AGOA  20.04.2022

CONVOCATOR AGA 20.04.2022

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA

Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 20.04.2022

Procura Generala de Reprezentare in AGOA

Procura Generala de Reprezentare in AGOA Declaratie Avocat

Procura Generala de Reprezentare in AGOA Declaratie Intermediar

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA

Raport de audit asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021

Raportul administratorului la data de 31.12.2021

Situatia financiara anuala la data de 31.12.2021

Situatia activelor imobilizate la data 31.12.2021

Propunere de distribuire a rezultatelor realizate in exercitiul financiar 2021

Informare privind drepturile de vot AGOA

Scrisoare de afirmare

Buget de Venituri si Cheltuieli 2022

 

AGA 28.02.2022

Hotarare AGOA AGEA 28.02.2022

CONVOCATOR AGOA AGEA 28.02.2022

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGEA

Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA

Hotarare AGEA AIR CLAIM S.A. din 28.02.2022

Hotarare AGOA AIR CLAIM S.A. din 28.02.2022

Lista propunerilor la data de 27.01.2022

Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA

Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Avocat

Procura Generala de Reprezentare in AGOA si AGEA Declaratie Intermediar

Procura Speciala de Reprezentare in AGEA

Procura Speciala de Reprezentare in AGOA

CV Negus Cristian

CV Straut Andrei

Lista propunerilor la data de 17.02.2022 AIR CLAIM S.A.