Actualizat astăzi, 28 aprilie 2023.

Articolul 1: Definiții În acești termeni și condiții (denumiți în continuare “Termeni”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

1.1 “Acord”: un acord între client și AirClaim, încheiat după acceptarea de către client a Termenilor. În cazul furnizării Serviciului de asistență juridică, acordul este considerat valabil după ce clientul a semnat Formularul de cesiune sau Acordul de solicitare a unei cereri de despăgubire, pe lângă acceptarea acestor Termeni.

1.2 “AirClaim”: AirClaim SA, o societate comercială cu sediul în România, cu sediul în Constanța, Str.Miron Costin nr 65.

1.3 “AirClaim”: un instrument online gratuit, disponibil pe site-ul web AirClaim și în aplicația mobilă, care permite conectarea e-mailului clientului la AirClaim, pentru a permite AirClaim să identifice rezervările de zbor și eventualele cereri în conformitate cu Regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni, în e-mailul respectiv.

1.4 “Regulament privind drepturile pasagerilor aerieni”: orice lege, regulament, directivă sau similar, indiferent dacă este emis la nivel de stat, UE, federal, național sau regional, care stabilește norme privind compensațiile monetare, despăgubirile sau rambursarea pasagerilor în caz de suprarezervare, întârziere sau anulare a zborurilor.

1.5 “Formular de cesiune”: documentul prin care clientul, în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în acesta, transferă dreptul de proprietate asupra cererii către AirClaim.

1.6 “Acord de solicitare a cererii de despăgubire”: un document furnizat de AirClaim clientului, care autorizează AirClaim sau unul dintre afiliații sau partenerii săi să acționeze în numele clientului. Documentul poate fi prezentat sub diferite forme, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, o împuternicire sau un acord de asistență pentru clienți.

1.7. “Cerere”: orice cerere de despăgubire monetară, despăgubire sau rambursare împotriva unei companii aeriene în temeiul Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni.

1.8 “Client(i)”: persoana (persoanele) care a (au) acceptat acești Termeni.

1.9 “Serviciul de eligibilitate”: Furnizarea de către AirClaim a serviciului său de determinare a eligibilității de ultim moment prin intermediul unui software specializat. Serviciul de eligibilitate se realizează individual, de la o cerere la alta, în formularul web AirClaim sau pentru toate zborurile găsite, dacă clientul este conectat la AirClaim. Serviciul de eligibilitate va informa clientul cu privire la probabilitatea de a avea o cerere eligibilă. O cerere eligibilă va avea o probabilitate ridicată de a fi plătită, iar AirClaim va oferi serviciul său de asistență juridică pentru astfel de cereri, dacă este solicitat de client. Cererile neeligibile vor avea o probabilitate scăzută de a fi plătite, iar AirClaim nu va oferi serviciul de asistență juridică pentru astfel de cereri. În prezent, Serviciul de eligibilitate este disponibil numai pentru cererile EC 261.

1.10 “Despăgubire”: suma totală de bani plătită de o companie aeriană pentru o cerere, ca despăgubire, înțelegere extrajudiciară, gest de bunăvoință sau în alt mod, transferată clientului sau către AirClaim după ce clientul a acceptat Termenii.

1.11 “Serviciu de informare”: este furnizarea de informații despre zboruri de către AirClaim, inclusiv informații despre companiile aeriene, informații despre aeroporturi, alte informații legate de călătorii, informații despre drepturile pasagerilor aerieni și legile privind protecția consumatorilor. Informațiile vor fi relevante pentru călătoriile clientului, dar vor avea și un context mai generic, cum ar fi clasificarea aeroporturilor sau a companiilor aeriene sau știri despre modificările aduse drepturilor pasagerilor aerieni. Informațiile vor fi furnizate prin intermediul comunicațiilor electronice, inclusiv prin e-mail, panouri electronice personalizate, site-uri web controlate de AirClaim sau aplicații mobile.

1.12 “Justiție ca serviciu”: este urmărirea de către AirClaim a unei cereri de despăgubire, inclusiv, dacă este necesar, prin intermediul unui litigiu.

1.13 “Litigii”: se inițiază doar la cererea clientului și nu de către compania Air Claim SA, ci de către avocați specializați, înscriși în Tabloul Avocaților, care poate fi verificat aici www.unbr.ro

1.14 “Calea legală rapidă”: este o procedură pentru companiile aeriene care, de obicei, nu plătesc compensații, cu excepția cazului în care se inițiază o acțiune în justiție. În cazul în care AirClaim oferă un serviciu de asistență juridică prin oferirea unei căi juridice rapide, AirClaim va percepe atât taxa de serviciu, cât și taxa de litigiu, datorită riscului și costurilor sporite pentru AirClaim.

1.15 “Membru(i)”: persoana/persoanele care au cumpărat AirClaim+.

1.16 “Lista de prețuri”: anexa atașată la acești Termeni, care specifică monedele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de AirClaim.

1.17 “Regulamentul 261/04”: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 februarie 2004, de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în caz de refuz la îmbarcare și de anulare sau întârziere prelungită a zborurilor.

 

Articolul 2: Acordul

2.1 După ce clientul a acceptat acești Termeni, AirClaim acceptă să furnizeze serviciul, iar clientul acceptă să primească Serviciul de eligibilitate și Serviciul de informații.

2.2 După ce clientul acceptă acești Termeni și semnează fie Formularul de cesiune, fie Acordul de solicitare a despăgubirii, clientul este de acord să primească Serviciul de asistență juridică, iar AirClaim este de acord să furnizeze acest serviciu, cu excepția cazului în care AirClaim informează clientul fără întârzieri nejustificate că AirClaim nu poate oferi asistență pentru cererea respectivă.

2.3 Prin încheierea unui acord cu AirClaim, clientul garantează că are autoritatea și capacitatea legală de a încheia acordul în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit. Prin semnarea Formularului de cesiune sau a unui Acord de solicitare a compensației, clientul garantează că este autorizat și are capacitatea legală de a semna Formularul de cesiune sau Acordul de solicitare a compensației în nume propriu și, dacă este cazul, în numele minorilor cu care a călătorit.

2.4 Clientul recunoaște că AirClaim urmărește doar compensarea zborurilor. Clientul este de acord că AirClaim nu va accepta vouchere de călătorie și/sau alte servicii drept compensație, iar o astfel de ofertă din partea companiilor aeriene va fi considerată un refuz de plată, cu excepția cazului în care AirClaim stabilește că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru client este scăzută și că, în aceste circumstanțe, cea mai bună alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.

2.5. Clientul garantează că despăgubirea nu a fost transferată către terți și că nu există sau nu va exista niciun litigiu juridic între client și compania aeriană cu privire la același subiect.

2.6 După semnarea Formularului de cesiune, clientul nu poate transfera creanța către nicio altă parte, deoarece titlul legal asupra creanței a fost deja cesionat către AirClaim. Orice angajamente sau transferuri existente, dacă există, trebuie anulate înainte de semnarea Formularului de cesiune sau a Acordului de solicitare a unei compensații. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care clientul a semnat un Acord de solicitare a compensației, clientul poate revoca puterea acordată în Acordul de solicitare a compensației printr-o notificare scrisă către AirClaim.

2.7 În cazul în care clientul primește plăți directe sau orice altă compensație de la compania aeriană respectivă după încheierea contractului, clientul este obligat să informeze AirClaim despre acest lucru fără întârziere. Aceste plăți sunt considerate compensații și conferă AirClaim dreptul de a pretinde comisionul de serviciu și comisionul de litigiu în cazul în care AirClaim a intentat un proces înainte ca respectivul client să fi primit plata de la compania aeriană respectivă.

2.8 După semnarea Formularului de cesiune sau a unui Acord de solicitare a compensației, clientul trebuie să înceteze negocierile cu compania aeriană respectivă și să direcționeze orice contact din partea companiei aeriene către AirClaim, pentru a se asigura că AirClaim obține cel mai bun rezultat posibil.

 

Articolul 3: Descrierea serviciului de asistență juridică

3.1 AirClaim ridică cererea de despăgubire a clientului de la compania aeriană care a operat zborul, pe baza Regulamentului 261/2004 sau a oricărui alt regulament privind drepturile pasagerilor aerieni în vigoare, aplicabil călătoriei aeriene specifice a clientului.

3.2 Datele și informațiile de zbor pot fi transmise către AirClaim prin intermediul site-ului web, al aplicațiilor mobile, al e-mailului, al altor soluții electronice sau prin intermediul unui software susținut de AirClaim sau prin telefon.

3.3 Pentru a urmări cu succes cererea de despăgubire, AirClaim are nevoie de Formularul de cesiune sau de Acordul de cerere de despăgubire semnat de client, pe care clientul îl poate trimite către AirClaim prin intermediul formularului web, al aplicației mobile, al e-mailului sau al serviciului poștal. La primirea de la client a unui formular de cesiune semnat sau a unui acord de cerere de despăgubire, AirClaim pregătește o cerere de plată și o trimite companiei aeriene care a operat zborul fără întârzieri nejustificate și gestionează toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a Serviciului de asistență juridică, în cazul în care se plătește o despăgubire, AirClaim va percepe o taxă de serviciu (a se vedea Lista de prețuri).

3.4 În cazul în care compania aeriană care a operat zborul nu plătește compensația într-un interval de timp rezonabil după ce a fost notificată de AirClaim și cu condiția ca cererea să fi fost confirmată cu o certitudine adecvată, AirClaim poate iniția o acțiune în justiție pentru a urmări cererea. În cazul în care se inițiază o acțiune în justiție și se plătește o despăgubire, AirClaim percepe o taxă de litigiu în plus față de taxa de servicii, pentru a acoperi costurile suplimentare ale litigiului (a se vedea Lista de prețuri).

3.5 În cazul în care se utilizează un reprezentant legal contractat pentru litigii, clientul va permite AirClaim să acorde reprezentantului legal contractat acces la toate datele comunicate către AirClaim și va permite reprezentantului legal să transfere către AirClaim informații despre evoluția cazului. În cazul în care instanța competentă solicită un certificat de autentificare, o împuternicire, o declarație pe proprie răspundere de autenticitate, un formular de cesiune sau alte documente suplimentare separate, clientul este de acord să semneze aceste documente suplimentare. În cazul în care clientul a semnat deja un Formular de cesiune și semnează un certificat de autentificare, o împuternicire, un contract de servicii pentru clienți sau un act similar, clientul și AirClaim sunt de acord că o astfel de creanță este transferată automat înapoi la client imediat înainte ca acesta să semneze respectivul certificat de autentificare, împuternicire, contract de servicii pentru clienți sau act similar.

3.6 În cazul în care reprezentantul legal contractat ajunge la concluzia că nu există suficiente perspective de succes, clientul va fi informat despre acest lucru și nici AirClaim, nici reprezentantul legal contractat nu vor întreprinde acțiuni suplimentare.

3.7 În cazul în care AirClaim sau reprezentantul legal contractat inițiază un proces pentru a urmări o cerere de despăgubire, AirClaim va acoperi toate costurile suportate în cazul pierderii procesului. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă se ajunge la un acord între compania aeriană și AirClaim, AirClaim va acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană.

 

Actualizare pentru România: 29.07.2020

Articolul 3 alineatul (7) se aplică numai în cazul în care compania Air Claim cedează creanța pasagerului (clientului). Termenii și condițiile sunt completate cu legislația în vigoare în România.

Air Claim nu poate da în judecată direct operatorul aerian în numele pasagerului, în conformitate cu legislația în vigoare. Fiind o societate cu răspundere limitată, nu putem acționa în calitate de reprezentant, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Mai mult, potrivit legii, consultanța juridică este un domeniu rezervat avocaților, prin formele de exercitare a profesiei, iar un proces ar implica consultanță și reprezentare juridică. Societatea poate acționa în nume propriu dacă cedează dreptul de creanță al pasagerului, acest drept intrând astfel în patrimoniul societății.

Societatea nu poate revendica în instanță un drept aflat în activele unei alte persoane, cu excepția anumitor situații excepționale care nu se aplică în situația actuală. Raportul juridic dintre AIR CLAIM și pasager (client) are ca obiect reprezentarea amiabilă în fața operatorului aerian. Din respect pentru clienții săi, în cazul în care operatorul aerian refuză să acorde pasagerului compensația cuvenită, AIR CLAIM propune clientului mai multe alternative, cum ar fi: 1. Cesiune a dreptului de creanță în schimbul unei sume de bani; 2. Recomandarea de avocați specializați în astfel de situații, înscriși în Registrul avocaților.

Articolul 3.8: Clientul recunoaște că este decizia exclusivă a AirClaim de a accepta orice ofertă de soluționare extrajudiciară, deoarece clientul a transferat creanța către AirClaim. În cazul în care AirClaim acționează în numele clientului pe baza unui acord de solicitare de despăgubiri, clientul autorizează AirClaim să accepte sau să respingă ofertele de soluționare extrajudiciară pe baza experienței AirClaim cu compania aeriană și a sfaturilor reprezentanților legali externi.

 

Articolul 4: Taxe și plăți

4.1 AirClaim oferă Serviciul de eligibilitate, AirClaim Connect și Serviciul de informare în mod gratuit.

4.2 AirClaim oferă serviciul de asistență juridică gratuită, cu excepția cazului în care AirClaim reușește să colecteze despăgubiri. În cazul în care acțiunea are succes, AirClaim va transfera clientului partea convenită din compensație, sub rezerva taxelor aplicabile conform listei de prețuri.

4.3. Plata părții convenite a compensației către client se va face în conformitate cu opțiunile din lista de prețuri.

4.4 În cazul în care clientul a furnizat informații incorecte sau insuficiente necesare pentru plata compensației, iar plata este returnată către AirClaim, iar clientul, după mai multe notificări și eforturi rezonabile din partea AirClaim de a contacta clientul prin alte mijloace decât e-mailul furnizat de client către AirClaim, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informațiile necesare pentru plata părții convenite a compensației, AirClaim are dreptul de a păstra acea parte a compensației care ar fi fost altfel transferată clientului.

4.5 După ce AirClaim a plătit compensația convenită în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodei furnizate de client, AirClaim nu este responsabilă pentru:

i) cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzit către client;

ii) orice efect al furnizării de către client a unor informații incorecte privind contul bancar, adresa incorectă sau altele similare, inclusiv, dar fără a se limita la, compensații plătite unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din vina clientului, AirClaim nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.

4.6 Dobânda nu poate fi solicitată pentru perioada dintre intrările și ieșirile de plăți. AirClaim își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la compania aeriană.

4.7 AirClaim nu este responsabilă pentru niciun fel de compensații, daune sau similare, în cazul în care AirClaim este împiedicată să transfere plata către client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, grevă, grevă a angajatorului, dezastru natural, război, revolte, tulburări civile, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unui regulament, a unor dispoziții sau instrucțiuni, accident, defecțiune a instalației sau a unei mașini, incendiu, inundații și furtuni.

 

5: Protecția datelor cu caracter personal

5.1 AirClaim va utiliza în principal datele cu caracter personal furnizate de Client în scopul furnizării Serviciului de eligibilitate, Serviciului de informare, în conformitate cu Acordul. De asemenea, AirClaim poate colecta date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statisticile, administrarea și comunicarea, administrarea și securitatea IT, protecția fizică, sistemele de autentificare și autorizare, sistemele de asistență, coordonarea proiectelor și echipelor interne și activitățile organizaționale. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (a se vedea Declarația de confidențialitate).

5.2 Clientul furnizează AirClaim date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sau cu alte legi actuale privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a prelucra datele cu caracter personal și de a le utiliza în contextul Contractului. AirClaim va transfera date cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:

i) în cazul în care clientul și-a dat consimțământul;

ii) în cazul în care se face într-un scop direct asociat cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

iii) dacă este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu clientul;

iv) în cazul în care este necesar ca urmare a unei obligații legale, administrative sau a unui ordin judecătoresc;

v) în cazul în care este necesar pentru a stabili sau a proteja pretențiile legale sau pentru a se apăra împotriva acțiunilor în justiție;

vi) în cazul în care servește la prevenirea utilizării abuzive sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacurile deliberate, pentru a asigura protecția datelor.

 

Articolul 6: Date și informații de la client

6.1 La cererea AirClaim, clientul va furniza AirClaim toate datele sau informațiile necesare pentru executarea acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și adevărate (a se vedea Declarația de confidențialitate).

6.2 Clientul este de acord să despăgubească în totalitate AirClaim în toate privințele pentru toate pretențiile terților, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicări incorecte din partea clientului, furnizarea de date/informații incorecte și comportament fraudulos.

6.3 În cazul datelor/informațiilor incorecte și al comportamentului fraudulos, AirClaim își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat. În cazul în care contractul este reziliat în conformitate cu prezentul alineat, clientul nu va avea dreptul la niciun fel de compensație.

Articolul 7: Dreptul de retragere

7.1 În cazul în care vă calificați drept consumator în conformitate cu reglementările UE în materie de consum, adică sunteți o persoană fizică care întreprinde o tranzacție juridică într-un scop care nu este nici comercial, nici o activitate profesională independentă, aveți un drept de retragere prevăzut de lege.

7.2 Vă puteți retrage acceptarea acordului nostru în termen de 14 zile de la încheierea acestuia (de exemplu, prin scrisoare, e-mail) fără a fi nevoie să explicați motivele. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să îl comunicați în termenul de 14 zile menționat mai sus și să precizați în mod clar că doriți să vă retrageți din contract. Având în vedere natura serviciului furnizat, nu vă puteți retrage din Contractul nostru dacă v-am informat că linia aeriană în cauză a acceptat cererea de despăgubire, deoarece în acest caz am furnizat serviciul pe care l-ați solicitat, sau dacă ați zburat cu orice zbor acoperit de Abonamentul AirClaim+. Retragerea poate fi trimisă la:

sau prin e-mail: private@airclaim.com

 

Articolul 8: Condiții și termeni privind plata compensațiilor

8.1 În termen de maximum 30 de zile de la momentul încasării compensației aferente Clientului reprezentat în legătură cu Zborul, îl vom notifica pe acesta să ne furnizeze datele bancare pentru transfer.

8.2. Termenul menționat la alin. 1 de mai sus începe să curgă din momentul în care subsemnatul, AIR CLAIM, știe că suma primită de la compania aeriană este compensația aferentă zborului, datorată Clientului reprezentat. Prin urmare, în cazul în care, în momentul efectuării transferului bancar, compania aeriană nu menționează detaliile de plată, subsemnatul AIR CLAIM va contacta compania aeriană pentru clarificări în termen de maximum 5 zile de la primire.

8.3 În termen de maximum 30 de zile de la momentul în care Clientul reprezentat a transmis subsemnatului datele bancare complete și corecte (Nume, IBAN etc.), AIR CLAIM va efectua un transfer bancar către Clientul reprezentat incluzând compensația derivată din Cererea de zbor, reținând Prețul. Clientul reprezentat nu poate furniza datele bancare ale unei alte persoane, deoarece subsemnatul, în conformitate cu legislația împotriva spălării banilor, nu va putea efectua această plată. Subsemnatul va notifica Clientul reprezentat în termen de 30 de zile despre faptul că a transmis date bancare incorecte (IBAN incomplet/incorect/etc.).

8.4 Plata menționată anterior se va face în moneda în care subsemnatul a primit compensația de la compania aeriană. Prin urmare, în cazul în care subsemnatul a primit compensația în EUR, va efectua plata către pasager în aceeași monedă. În cazul în care pasagerul declară că nu are un cont bancar în moneda respectivă, subsemnatul va efectua transferul bancar către clientul reprezentat în moneda indicată de acesta, la cursul B.N.R. stabilit în ziua respectivă (sau în ziua precedentă, pentru plățile efectuate înainte de comunicarea de către B.N.R. a cursului de schimb).

8.5 În cazul în care AIR CLAIM nu primește de la Clientul Reprezentat datele bancare corecte și complete în termen de 3 luni de la notificarea trimisă pasagerului cu privire la solicitarea de transmitere a datelor bancare pentru transfer (notificarea menționată la art. 8.1), Air Claim nu va avea nicio responsabilitate pentru nerespectarea de către Clientul Reprezentat a obligațiilor menționate la art. 8.1. 8.1. de mai sus și/sau transmiterea întârziată a datelor, iar întreaga sumă a compensației (compensația obținută) va fi reținută de AIR CLAIM la sfârșitul perioadei de 3 luni.

8.6 Pentru clarificare și pentru a evita orice confuzie, se menționează că, în conformitate cu art. 8.1 de mai sus, AIR CLAIM va solicita datele bancare ale Clientului Reprezentat pentru a efectua transferul bancar al despăgubirii obținute pe numele acestuia. Clientul înțelege și este de acord că AIR CLAIM va reține întreaga compensație (despăgubire obținută) dacă nu transmite către AIR CLAIM datele sale bancare corecte și complete în termen de 3 luni de la primirea notificării (cererii) respective. Astfel, obiectul contractului de reprezentare va fi îndeplinit și acesta va înceta.

 

Articolul 9: Dispoziții finale

9.1 AirClaim este autorizată să modifice acești Termeni și lista de prețuri și să stabilească condiții suplimentare în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, modificările care au un efect negativ asupra clientului nu se vor aplica acestuia, cu excepția cazului în care clientul acceptă aceste noi modificări.

9.2 Legile Germaniei se aplică acestor Termeni, Formularului de cesiune și Contractului dintre AirClaim și client. Cu toate acestea, clientul are întotdeauna dreptul de a solicita protecția datorată în conformitate cu dispozițiile legale din țara în care își are reședința.

9.3 În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă, ilegală sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta în niciun fel validitatea celorlalte prevederi.

9.4 Drepturile și obligațiile legate în totalitate sau parțial de orice reclamație depusă pot fi transferate fără restricții de către AirClaim către orice entitate din cadrul grupului de societăți AirClaim și de către AirClaim către terți.

9.5 Versiunea în limba engleză a acestor Termeni prevalează în cazul oricărei discrepanțe cu orice altă versiune lingvistică.