Actualizat astazi 29 iulie 2020.

Articolul 1: Definiții

În acești termeni și condiții (numiți în continuare „Termeni”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

1.1 „Acord”: un acord între client și AirClaim, la care se ajunge după acceptarea Termenilor de către client. Pentru acordarea Serviciului de Asistenţă Legală, Acordul este considerat valabil după ce clientul a semnat Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri, pe lângă acceptarea acestor Termeni.

1.2 „AirClaim”: AirClaim  SRL, societate înființată în Romania,  cu sediul la  Constanta, Str.Miron Costin nr 65

1.3 „AirClaim”: un instrument online gratuit, disponibil pe site-ul AirClaim și în aplicația mobilă, care permite conectarea poștei electronice a clientului la AirClaim, în scopul de a permite AirClaim să identifice rezervările de zbor și posibilele solicitări conform Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni, în respectiva poştă electronică.

1.4 „Reglementarea privind drepturile pasagerilor aerieni”: orice lege, reglementare, directivă sau similare, indiferent că este emisă la nivel de stat, UE, federal, național sau regional, care stabilește norme în materie de compensație monetară, despăgubire sau rambursare a pasagerilor în cazul zborurilor suprarezervate, întârziate sau anulate.

1.5 „Formular de Atribuire”: documentul prin care clientul, conform termenilor și condițiilor stipulaţi în acesta, transferă proprietatea asupra solicitării către AirClaim.

1.6 „Acord pentru solicitare despăgubiri”: un document furnizat de AirClaim clientului, care autorizează AirClaim sau pe unul dintre afiliații sau partenerii săi să acționeze în numele clientului. Documentul se poate prezenta în mai multe forme, inclusiv, dar fără a se limita la o Împuternicire sau un Acord de Suport pentru Clienți.

1.7 „Solicitare”: orice revendicare împotriva unei companii aeriene pentru compensații monetare, despăgubiri sau rambursare în temeiul Reglementării privind drepturile pasagerilor aerieni.

1.8 „Client(i)”: persoana(ele) care au acceptat acești Termeni.

1.9 „Serviciul de eligibilitate”: furnizarea de către AirClaim a serviciului său de ultimă oră de determinare a eligibilității prin intermediul unui software specializat. Serviciul de eligibilitate se efectuează în mod individual, de la solicitare la solicitare, în formularul web al AirClaim sau pentru toate zborurile găsite, în cazul în care clientul este conectat la AirClaim. Serviciul de eligibilitate va informa clientul despre probabilitatea de a avea o solicitare eligibilă. O solicitare eligibilă va avea o probabilitate ridicată de a fi plătită, iar AirClaim va oferi serviciul său de asistenţă legală pentru astfel de solicitări, dacă acest lucru este solicitat de către client. Solicitările neeligibile vor avea o probabilitate scăzută de a fi plătite, iar AirClaim nu va oferi serviciul său de asistenţă legală pentru astfel de solicitări. Serviciul de eligibilitate este în prezent disponibil numai pentru solicitările CE 261.

1.10 „Despăgubire”: suma totală de bani plătită de o companie aeriană pentru o solicitare, drept compensație, înțelegere în afara tribunalului, gest de bunăvoință sau în alt mod, transferată clientului sau la AirClaim dupa ce clientul a acceptat Termenii.

1.11 „Serviciul de informare”: este furnizarea de informații de zbor de către AirClaim, incluzând informații despre companiile aeriene, informații privind aeroportul, alte informații legate de călătorii, informații despre drepturile pasagerilor aerieniși legile privind protecția consumatorilor. Informațiile vor fi relevante pentru călătoriile clientului, având însă şi un context mai generic, cum ar fi clasificarea aeroporturilor sau companiilor aeriene sau știri despre schimbările apărute în drepturile pasagerilor aerieni. Informațiile vor fi furnizate prin intermediul comunicărilor electronice, inclusiv e-mail, panouri electronice personalizate, site-uri controlate de AirClaim sau în aplicații mobile.

1.12 „Dreptatea ca serviciu”: este urmărirea de către AirClaim a unei solicitări, inclusiv, dacă este necesar, prin acționarea în justiție.

1.13 „Acționare în instanță”: se face doar la cererea clientului  si nu prin societatea Air Claim SRL ci prin avocati specializati ce se afla in Tabloul Avocatilor lista ce poate fi verificata aici www.unbr.ro

1.14 „Ruta legală rapidă”: este o procedură pentru companiile aeriene care de obicei nu plătesc despăgubiri, cu excepția cazului în care se iau măsuri legale. În cazul în care AirClaim oferă serviciul de asistenţă legală prin furnizarea unei rute legale rapide, AirClaim va percepe atât taxa de servicii, cât și taxa de acționare în instanță, datorită riscului și costurilor crescute pentru AirClaim.

1.15 „Membru(i)”: persoana/persoanele care a/au achiziționat AirClaim+.

1.16 „Lista de prețuri”: anexa atașată la acești Termeni, specificând valutele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de AirClaim.

1.17 „Regulamentul 261/04”: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 11 februarie 2004, care stabilește norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierilor pe termen lung ale zborurilor.

Articolul 2: Acord

2.1 După ce clientul a acceptat acești Termeni, AirClaim este de acord să presteze serviciul, iar clientul este de acord să primească Serviciul de eligibilitate şi Serviciul de informare.

2.2 După ce clientul acceptă acești Termeni şi semnează ori Formularul de Atribuire ori Acordul pentru solicitare despăgubiri, clientul este de acord să primească Serviciul de Asistenţă Legală, iar AirClaim este de acord să presteze acest serviciu, cu excepţia cazului în care AirClaim informează clientul fără întârzieri nerezonabile, că AirClaim nu poate oferi asistenţă pentru respectiva solicitare.

2.3 Prin încheierea unui acord cu AirClaim, clientul garantează că are autoritatea și capacitatea juridică de a încheia Acordul în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit. Semnând Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor, Clientul garantează că este împuternicit și are capacitatea juridică de a semna Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor în nume propriu și, dacă este cazul, în numele minorilor cu care a călătorit.

2.4 Clientul recunoaște că AirClaim urmărește doar despăgubirea pentru zboruri. Clientul este de acord că AirClaim nu va accepta cupoane (vouchere) de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire și că o astfel de ofertă din partea companiilor aeriene va fi considerată refuz de plată, cu excepția cazului în care AirClaim determină că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru client este scăzută şi că în aceste circumstanțe cea mai bună alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.

2.5 Clientul garantează că despăgubirea nu a fost transferată unor terți și că nici o dispută juridică între client și compania aeriană în aceeași chestiune nu este pe rol sau nu urmează să fie pe rol.

2.6 După semnarea Formularului de Atribuire, clientul nu poate transfera solicitarea niciunei alte părți deoarece titlul legal asupra solicitării a fost deja cesionat către AirClaim. Orice angajamente sau transferuri existente, dacă este cazul, trebuie anulate înainte de a semna Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri. Pentru evitarea oricăror dubii, în cazul în care clientul a semnat un Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul poate retrage împuternicirea acordată în Acordul pentru solicitare despăgubiri printr-o notificarea scrisă către AirClaim.

2.7 În cazul în care clientul primește plăți directe sau orice altă despăgubire din partea companiei aeriene respective după încheierea acordului, clientul este obligat să anunțe AirClaim despre acest lucru fără întârziere. Aceste plăți sunt considerate despăgubiri și conferă AirClaim dreptul de a reclama taxa de servicii și taxa de acționare în instanță dacă AirClaim a înaintat o acțiune în instanță înainte ca respectivul client să primească plata de la compania aeriană respectivă.

2.8 După ce a semnat Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul este obligat să înceteze negocierile cu compania aeriană respectivă și să direcționeze orice contact din partea companiei aeriene către AirClaim, pentru a se asigura că AirClaim obține cel mai bun rezultat posibil.

Articolul 3: Descrierea serviciului de asistenţă legală

3.1 AirClaim ridică solicitarea clientului de despăgubire de la compania aeriană ce a operat zborul, în baza Regulamentului 261/2004 sau a oricărei alte Reglementări privind drepturile pasagerilor aerieni în vigoare, aplicabilă călătoriei aeriene specifice clientului.

3.2 Datele și informațiile despre zbor pot fi transmise către AirClaim prin intermediul paginii web, al aplicațiilor mobile, al e-mailului, al altor soluții electronice sau prin software suportat de AirClaim sau de telefon.

3.3 Pentru a urmări solicitarea cu succes,  AirClaim are nevoie de Formularul de Atribuire sau de Acordul pentru solicitare despăgubiri semnat de client, pe care clientul îl poate trimite la AirClaim prin intermediul formularului web, al aplicației mobile, al poștei electronice sau al serviciului poștal. La primirea unui Formular de Atribuire sau a unui Acord pentru solicitare despăgubiri semnat de client, AirClaim pregătește o cerere de platăși o trimite liniei aeriene care a operat zborul fără întârzieri nejustificate și gestionează toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a Serviciului de Asistenţă Legală, dacă se plătește despăgubirea, AirClaim va percepe taxa de servicii (a se vedea Lista de Prețuri).

3.4 În cazul în care compania aeriană care a operat zborul nu plătește despăgubirea într-o perioadă rezonabilă de timp după ce a fost notificată de către AirClaim și cu condiția ca solicitarea să fie confirmată cu o certitudine adecvată, AirClaim poate iniția acțiunea în instanță pentru urmărirea solicitării. În cazul în care se inițiază acțiunea în instanță și se plătește despăgubirea, AirClaim percepe taxa de acționare în instanță în plus față de taxa de servicii, pentru a acoperi costurile suplimentare ale acțiunii în instanță (a se vedea lista de prețuri).

3.5 În cazul în care un reprezentant legal contractat este utilizat pentru acțiuni în instanță, clientul va permite AirClaim să acorde reprezentantului legal contractat accesul la toate datele comunicate AirClaim și să permită reprezentantului legal să transfere informații referitoare la desfășurarea cazului, la AirClaim. În cazul în care instanța competentă solicită un certificat de autentificare, procură, declarație de autenticitate pe proprie răspundere, Formular de Atribuire sau alte documente suplimentare separat, clientul se obligă să semneze aceste documente suplimentare. În cazul în care clientul a semnat deja un Formular de Atribuire și semnează un certificat de autentificare, procură, contract de asistență clienți sau alt act similar, clientul și AirClaim sunt de acord că o astfel de solicitare este transferată automat înapoi clientului imediat înainte ca, clientul să semneze respectivul certificat de autentificare, procură, contract de asistență clienți sau alt act similar.

3.6 Dacă reprezentantul legal contractat ajunge la concluzia că nu există suficiente perspective de succes, clientul va fi informat despre acest lucru și nici AirClaim, nici reprezentantul legal contractat nu vor întreprinde acțiuni suplimentare.

3.7 Dacă AirClaim sau reprezentantul legal contractat inițiază o acțiune în instanță în vederea urmăririi unei solicitări, AirClaim va acoperi eventualele costuri suportate în cazul pierderii procesului. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă s-a ajuns la o înțelegere între compania aeriană și AirClaim, AirClaim va acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană.

Update pentru Romania: 29.07.2020

Alineatul 7 de la articolul 3 nu se aplica decat in cazul in care compania Air Claim cesioneaza creanta pasagerului (client). Termenii si conditiile se completeaza cu legislatia in vigoare din Romania.

Air Claim nu poate actiona operatorul aerian direct in instanta in numele pasagerului, in acord cu legislatia in vigoare. Fiind o societate cu raspundere limitata, nu putem actiona in calitate de reprezentant, in acord cu dispozitiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Mai mult decat atat, Conform legii, consultanta juridica este domeniu rezervat avocatilor, prin formele de exercitare a profesiei, iar o actiune in instanta ar implica inclusiv consultanta juridica si reprezentare. Societatea poate actiona in nume propriu daca cesioneaza dreptul de creanta al pasagerului, acesta intrand pe aceasta cale in patrimoniul societatii.

Societatea nu poate pretinde in instanta un drept regasit in patrimoniul altei persoane, decat in anumite situatii de exceptie care nu sunt incidente in situatia curenta. Raportul juridic dintre AIR CLAIM si pasager (client) are ca obiect reprezentarea pe cale amiabila in fata operatului aerian. Din respect pentru clientii sai, in ipoteza in care operatorul aerian refuza sa acorde pasagerului despagubirea cuvenita, AIR CLAIM propune clientului mai multe alternative precum: 1. Cedarea dreptului de creanta in schimbul unei sume; 2. Recomandarea unor avocati specializati in astfel de situatii, inscrisi in Tabloul Avocatilor.

 

3.8 Clientul recunoaște că este decizia exclusivă a AirClaim de a accepta orice ofertă de înțelegere în afara tribunalului, deoarece clientul a transferat solicitarea la AirClaim. În cazul în care AirClaim acționează în numele clientului în baza unui Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul autorizează AirClaim să accepte sau să respingă ofertele de înțelegere în afara tribunalului pe baza experienței AirClaim cu compania aeriană și a sfaturilor reprezentanților legali externi.

Articolul 4: Taxe și plăți

4.1 AirClaim oferă Serviciul de Eligibilitate, AirClaim Connect și Serviciul de Informare în mod gratuit.

4.2 AirClaim oferă serviciul de asistenţă legală gratuit, cu excepția cazului în care AirClaim reușește să colecteze despăgubirea. În cazul în care acțiunea are succes, AirClaim va transfera clientului partea convenită a despăgubirii, sub rezerva onorariilor aplicabile în conformitate cu lista de prețuri.

4.3 Plata părții convenite a despăgubirii către client va fi efectuată în conformitate cu opțiunile din lista de preţuri.

4.4 În cazul în care clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente necesare pentru plata despăgubirii, și plata este returnată la AirClaim, iar clientul, după mai multe notificări și eforturi rezonabile de la AirClaim de a contacta clientul prin alte mijloace decât e-mailul furnizat de client la AirClaim, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informațiile necesare pentru plata părții convenite a despăgubirii, AirClaim are dreptul de a păstra acea parte a despăgubirii care altfel ar fi trebuit transferată Clientului.

4.5 După ce AirClaim a plătit despăgubirea convenită în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodelor furnizate de către client, AirClaim nu este răspunzătoare pentru:

i) cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzitul acestora către client;

ii) orice efect al faptului că respectivul client a furnizat informații greșite despre contul bancar, adresa greșită sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea plătită unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din vina clientului, AirClaim nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.

4.6 Nu se poate solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților. AirClaim își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la compania aeriană.

4.7 AirClaim nu este răspunzător pentru niciun fel de despăgubire, daune sau similar, în cazul în care AirClaim este împiedicat să transfere plata către client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, fără limitare, grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revolte, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a mașinilor, incendiu, inundații și furtuni.

Articolul 5: Protecția datelor cu caracter personal

5.1 AirClaim va folosi în principal datele cu caracter personal furnizate de Client în scopul prestării Serviciului de Eligibilitate, Serviciului de Informare, în conformitate cu Acordul. AirClaim poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrare și securitate IT, protecția fizică, sistemele de autentificare și autorizare, sistemele de suport, coordonarea proiectelor interne și a echipelor și activităților organizaționale. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (a se vedea Declarația de confidențialitate).

5.2 Clientul furnizează companiei AirClaim date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor sau alte legi în vigoare privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a procesa datele personale și de a le folosi în contextul Acordului. AirClaim va transfera datele personale către terțe părți numai în condițiile enumerate mai jos:

i) în cazul în care clientul și-a dat consimțământul;

ii) dacă se efectuează într-un scop direct asociat cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

iii) în cazul în care este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu clientul;

iv) dacă este necesar datorită unei obligații legale, a unei dispoziții administrative sau judiciare;

v) în cazul în care este necesar pentru stabilirea sau protejarea revendicărilor legale sau pentru apărarea acțiunilor în justiție;

vi) în cazul în servește la prevenirea utilizării abuzive sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura protecția datelor.

Articolul 6: Date și informații de la client

6.1 La cererea AirClaim, clientul va furniza AirClaim toate datele sau informațiile necesare pentru executarea acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și adevărate (a se vedea Declarația de confidențialitate).

6.2 Clientul este de acord să despăgubească pe deplin AirClaim în toate privințele pentru toate revendicările terților incluzând, dar fără a se limita la, comunicări incorecte ale clientului, furnizarea de date/informații incorecte și comportamente frauduloase.

6.3 În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, AirClaim își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, clientul nu va avea dreptul la nici un fel de despăgubire.

Articolul 8: Dreptul de retragere

7.1 Dacă te califici drept consumator în conformitate cu reglementările UE privind consumatorii, adică ești o persoană fizică care întreprinde o tranzacție legală într-un scop care nu este nici comercial, nici activitate profesională independentă, ai un drept statutar de retragere.

7.2 Poți retrage acceptarea acordului nostru în termen de 14 zile de la încheierea acestuia (de ex. prin scrisoare, e-mail) fără a fi nevoie de explicarea motivelor. Pentru a-ți exercita dreptul la retragere, aceasta trebuie comunicată în intervalul de 14 zile menționat mai sus și trebuie precizat în mod clar că dorești retragerea din acord. Datorită naturii serviciului furnizat, nu vă puteți retrage din Acordul nostru dacă v-am informat că respectiva companie aeriană a acceptat solicitarea, deoarece în acest caz am prestat serviciul pe care l-ați solicitat, sau dacă ați zburat pe orice curse acoperite de Abonamentul AirClaim+. Retragerea poate fi trimisă către:
 
sau
e-mail: [email protected]
 

Articolul 8: Dispoziții finale

8.1 AirClaim este autorizat să modifice acești Termeni și lista de prețuri și să stabilească condiții suplimentare în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, modificările cu efect negativ asupra clientului nu se vor aplica clientului, cu excepția cazului în care clientul acceptă aceste noi modificări.

8.2 Legile Germaniei se aplică acestor Termeni, Formularului de Atribuire și Acordului dintre AirClaim și client. Cu toate acestea, clientul are întotdeauna dreptul să solicite protecția cuvenită conform prevederilor legale din țara în care locuiește clientul.

8.3 În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă, ilegală sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi.

8.4 Drepturile și obligațiile legate integral sau parțial de orice solicitare depusă pot fi transferate fără restricții de către AirClaim oricărei entități din cadrul grupului de companii AirClaim și de către AirClaim unor terțe părți.

8.5 Versiunea în limba engleză a acestor Termeni prevalează în caz de neconcordanță cu orice altă versiune lingvistică.