Frissítve ma április 28, 2023.

1. cikk: A jelen feltételekben (a továbbiakban: “Feltételek”) az alábbiakban meghatározott kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

1.1 “Megállapodás”: az ügyfél és az AirClaim közötti megállapodás, amely az ügyfél által a Feltételek elfogadását követően jön létre. Jogi segítségnyújtási szolgáltatás nyújtása esetén a megállapodás akkor tekinthető érvényesnek, ha az ügyfél a jelen feltételek elfogadása mellett aláírta a megbízási formanyomtatványt vagy a követelésre vonatkozó megállapodást.

1.2 “AirClaim”: AirClaim SA, Romániában alapított vállalat, székhelye: Constanta, Str.Miron Costin nr 65.

1.3 “AirClaim”: az AirClaim weboldalán és a mobilalkalmazásban elérhető ingyenes online eszköz, amely lehetővé teszi az ügyfél e-mail címének összekapcsolását az AirClaim-mel annak érdekében, hogy az AirClaim a légi utasok jogairól szóló rendelet szerinti járatfoglalásokat és az esetleges kérelmeket az adott e-mailben azonosítani tudja.

1.4. “Légi utasok jogairól szóló rendelet”: minden olyan törvény, rendelet, irányelv vagy hasonló, függetlenül attól, hogy állami, uniós, szövetségi, nemzeti vagy regionális szinten adták ki, amely az utasok pénzbeli kártalanítására, kártalanítására vagy visszatérítésére vonatkozó szabályokat állapít meg túlfoglalt, késedelmes vagy törölt járatok esetén.

1.5. “Megbízási nyomtatvány”: az a dokumentum, amellyel az ügyfél az abban meghatározott feltételeknek megfelelően a kérelem tulajdonjogát az AirClaimre ruházza át.

1.6 “Igénybejelentési megállapodás”: az AirClaim által az ügyfélnek átadott dokumentum, amely felhatalmazza az AirClaim-et vagy valamelyik kapcsolt vállalkozását vagy partnerét, hogy az ügyfél nevében eljárjon. A dokumentum különböző formákban készülhet, többek között, de nem kizárólagosan, meghatalmazás vagy ügyféltámogatási megállapodás formájában.

1.7. “Kérelem”: a légi utasok jogairól szóló rendelet alapján a légitársasággal szemben pénzbeli kártérítés, kártalanítás vagy visszatérítés iránt benyújtott bármely követelés.

1.8 “Ügyfél(ek)”: az a személy(ek), aki(k) elfogadta(k) a jelen Feltételeket.

1.9 “Jogosultsági szolgáltatás”: Az AirClaim által speciális szoftveren keresztül nyújtott, az utolsó pillanatban nyújtott jogosultság-megállapítási szolgáltatás. A jogosultsági szolgáltatás kérésről kérésre, egyedileg történik az AirClaim webes űrlapján, vagy az összes talált járatra vonatkozóan, ha az ügyfél csatlakozik az AirClaimhez. A Jogosultsági Szolgálat tájékoztatja az ügyfelet a támogatható kérelem valószínűségéről. A jogosult kérelmek esetében nagy a valószínűsége a kifizetésnek, és az AirClaim felajánlja jogi segítségnyújtási szolgáltatását az ilyen kérelmekhez, ha az ügyfél ezt kéri. A nem támogatható kérelmek esetében a kifizetés valószínűsége alacsony, és az AirClaim nem nyújt jogi segítségnyújtási szolgáltatást az ilyen kérelmekhez. A jogosultsági szolgáltatás jelenleg csak az EC 261-es kérelmek esetében érhető el.

1.10 “kártérítés”: a légitársaság által egy kérelemért kártérítésként, peren kívüli egyezségként, jószolgálati gesztusként vagy más módon kifizetett teljes pénzösszeg, amelyet az ügyfél vagy az AirClaim részére átutalnak, miután az ügyfél elfogadta a Feltételeket.

1.11 “Információs szolgáltatás”: az AirClaim által nyújtott repülési információk, beleértve a légitársaságokra vonatkozó információkat, repülőtéri információkat, egyéb utazással kapcsolatos információkat, a légi utasok jogaira és a fogyasztóvédelmi jogszabályokra vonatkozó információkat. Az információk az ügyfél utazásaihoz kapcsolódnak, de általánosabb kontextusban is megjelenhetnek, például repülőterek vagy légitársaságok rangsorolása vagy a légi utasok jogainak változásáról szóló hírek. Az információk elektronikus kommunikáción keresztül kerülnek átadásra, beleértve az e-mailt, a személyre szabott elektronikus hirdetőtáblákat, az AirClaim által ellenőrzött weboldalakat vagy mobilalkalmazásokat.

1.12 “Igazságszolgáltatás mint szolgáltatás”: az AirClaim általi követelés érvényesítése, szükség esetén peres úton is.

1.13 “peres eljárás”: csak az ügyfél kérésére és nem az Air Claim SA cég, hanem az Ügyvédi Táblázatban felsorolt, erre szakosodott ügyvédek kezdeményezik, amelyek itt ellenőrizhetők : www.unbr.ro.

1.14 “Gyors jogi útvonal”: a légitársaságok számára egy olyan eljárás, amely általában nem fizet kártérítést, kivéve, ha jogi lépéseket tesznek. Abban az esetben, ha az AirClaim jogi segítségnyújtási szolgáltatást nyújt gyors jogi útvonalat kínálva, az AirClaim a szolgáltatási díjat és a perköltséget is felszámítja az AirClaim számára megnövekedett kockázat és költség miatt.

1.15 “Tag(ok)”: az AirClaim+ szolgáltatást megvásárló személy/személyek.

1.16 “Árlista”: a jelen Feltételekhez csatolt melléklet, amely meghatározza az elfogadott pénznemeket, fizetési módokat és az AirClaim által felszámított valamennyi díjat.

1.17 “261/04 rendelet”: Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról.

 

cikk: Megállapodás

2.1 Miután az ügyfél elfogadta a jelen Feltételeket, az AirClaim vállalja a szolgáltatás nyújtását, az ügyfél pedig vállalja a Jogosultsági szolgáltatás és az Információs szolgáltatás igénybevételét.

2.2 Miután az ügyfél elfogadja a jelen Feltételeket, és aláírja a Megbízási Nyomtatványt vagy a Kártérítési Kérelemről szóló megállapodást, az ügyfél beleegyezik a Jogi segítségnyújtási szolgáltatás igénybevételébe, és az AirClaim vállalja, hogy ezt a szolgáltatást nyújtja, kivéve, ha az AirClaim indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az ügyfelet, hogy az AirClaim nem tud segítséget nyújtani az adott követeléshez.

2.3 Az AirClaim-mel kötött megállapodás megkötésével az ügyfél szavatolja, hogy rendelkezik a saját nevében, illetve adott esetben azon személyek nevében, akikkel együtt utazott, a megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással és jogképességgel. A megbízási űrlap vagy a kártérítési igénylési megállapodás aláírásával az ügyfél szavatolja, hogy jogosult és cselekvőképes arra, hogy a saját nevében, és adott esetben azon kiskorúak nevében, akikkel együtt utazott, aláírja a megbízási űrlapot vagy a kártérítési igénylési megállapodást.

2.4 Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az AirClaim kizárólag a járatkompenzációra törekszik. Az ügyfél elfogadja, hogy az AirClaim nem fogad el utazási utalványokat és/vagy egyéb szolgáltatásokat kompenzációként, és a légitársaságok ilyen jellegű ajánlata a fizetés megtagadásának minősül, kivéve, ha az AirClaim úgy ítéli meg, hogy az ügyfél számára kedvezőbb eredmény valószínűsége alacsony, és hogy ilyen körülmények között a legjobb választás az ilyen ajánlat elfogadása lenne.

2.5 Az ügyfél garantálja, hogy a kártérítés nem került átruházásra harmadik félre, és hogy az ügyfél és a légitársaság között ugyanebben az ügyben nincs vagy nem lesz folyamatban jogvita.

2.6 Az engedményezési nyomtatvány aláírását követően az ügyfél nem ruházhatja át a követelést másra, mivel a követelés feletti jogcímet már az AirClaimre engedményezte. A meglévő kötelezettségvállalásokat vagy átruházásokat, ha vannak ilyenek, az engedményezési űrlap vagy a kompenzációs kérelemről szóló megállapodás aláírása előtt törölni kell. A félreértések elkerülése végett, ha az ügyfél kártalanítási kérelemre vonatkozó megállapodást írt alá, az ügyfél az AirClaimnek küldött írásbeli értesítéssel visszavonhatja a kártalanítási kérelemre vonatkozó megállapodásban megadott felhatalmazást.

2.7 Amennyiben az ügyfél a szerződés megkötését követően közvetlen kifizetéseket vagy bármilyen más kompenzációt kap az adott légitársaságtól, az ügyfél köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az AirClaim-et. Ezek a kifizetések kártérítésnek minősülnek, és feljogosítják az AirClaim-et a szolgáltatási díj és a perköltség követelésére, ha az AirClaim pert indított, mielőtt az adott ügyfél megkapta volna a kifizetést az adott légitársaságtól.

2.8 Az Ügyfél köteles az engedményezési űrlap vagy a kártérítési kérelemről szóló megállapodás aláírását követően az adott légitársasággal folytatott tárgyalásokat beszüntetni, és a légitársaságtól érkező minden kapcsolatot az AirClaimhez irányítani annak érdekében, hogy az AirClaim a lehető legjobb eredményt érje el.

 

cikk: A jogsegélyszolgálat leírása

3.1 Az AirClaim a 261/2004 rendelet vagy bármely más hatályos, a légi utasok jogairól szóló, az ügyfél konkrét légi útjára vonatkozó rendelet alapján az ügyfél kártérítési kérelmét a járatot üzemeltető légitársaságtól emeli fel.

3.2 A repülési adatokat és információkat a weboldalon, mobilalkalmazásokon, e-mailen, egyéb elektronikus megoldásokon, illetve az AirClaim által támogatott szoftvereken keresztül vagy telefonon keresztül lehet továbbítani az AirClaimnek.

3.3. A követelés sikeres érvényesítéséhez az AirClaimnek szüksége van az ügyfél által aláírt megbízási űrlapra vagy kártérítési kérelemre vonatkozó megállapodásra, amelyet az ügyfél a webes űrlapon, mobilalkalmazáson, e-mailben vagy postai úton küldhet el az AirClaimnek. Miután az AirClaim megkapja az ügyféltől az aláírt megbízási formanyomtatványt vagy a kártérítési kérelemről szóló megállapodást, elkészíti a kifizetési kérelmet, és azt indokolatlan késedelem nélkül elküldi a járatot üzemeltető légitársaságnak, és kezeli az összes további levelezést. A jogi segítségnyújtási szolgáltatás ezen részéért, amennyiben kártérítésre kerül sor, az AirClaim szolgáltatási díjat számít fel (lásd az árlistát).

3.4 Ha a járatot üzemeltető légitársaság az AirClaim értesítését követő ésszerű időn belül nem fizeti ki a kártérítést, és feltéve, hogy a követelést megfelelő bizonyossággal megerősítették, az AirClaim jogi lépéseket kezdeményezhet a követelés érvényesítésére. Ha jogi eljárás indul és kártérítést fizetnek, az AirClaim a szolgáltatási díjon felül perköltséget számít fel a peres eljárás további költségeinek fedezésére (lásd az árlistát).

3.5. Ha a peres eljáráshoz szerződéses jogi képviselőt vesznek igénybe, az ügyfél engedélyezi az AirClaim számára, hogy a szerződéses jogi képviselőnek hozzáférést biztosítson az AirClaim számára közölt valamennyi adathoz, és lehetővé teszi a jogi képviselő számára, hogy az ügy előrehaladásával kapcsolatos információkat továbbítsa az AirClaim számára. Ha az illetékes bíróság hitelesítési bizonyítványt, meghatalmazást, saját hitelességi nyilatkozatot, megbízási formanyomtatványt vagy más különálló dokumentumot kér, az ügyfél vállalja, hogy aláírja ezeket a további dokumentumokat. Ha az ügyfél már aláírt egy engedményezési formanyomtatványt, és aláír egy hitelesítési igazolást, meghatalmazást, ügyfélszolgálati szerződést vagy hasonló okiratot, az ügyfél és az AirClaim megállapodnak abban, hogy az ilyen követelés automatikusan visszaszáll az ügyfélre, közvetlenül azelőtt, hogy az ügyfél aláírná a megfelelő hitelesítési igazolást, meghatalmazást, ügyfélszolgálati szerződést vagy hasonló okiratot.

3.6. Ha a megbízott jogi képviselő arra a következtetésre jut, hogy nincs elegendő esély a sikerre, erről az ügyfelet tájékoztatják, és sem az AirClaim, sem a megbízott jogi képviselő nem tesz további lépéseket.

3.7. Ha az AirClaim vagy a megbízott jogi képviselő pert kezdeményez a követelés érvényesítése érdekében, az AirClaim fedezi a per elvesztése esetén felmerülő költségeket. Ha a pert megnyerik, vagy ha a légitársaság és az AirClaim között megállapodás születik, az AirClaim fedezi az összes felmerült költséget, amelyet a légitársaság nem fedez.

 

Frissítés Románia esetében: 29.07.2020

A 3. cikk (7) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az Air Claim társaság engedményezi az utas (ügyfél) követelését. A feltételeket a hatályos romániai jogszabályok egészítik ki.

Az Air Claim a hatályos jogszabályok szerint nem perelheti közvetlenül a légitársaságot az utas nevében. Korlátolt felelősségű társaság lévén, az ügyvédi hivatás szervezetéről és gyakorlásáról szóló 51/1995. sz. törvény rendelkezései értelmében nem járhatunk el képviselőként.

Ezenfelül a törvény szerint a jogi tanácsadás az ügyvédek számára fenntartott terület, a szakma gyakorlásának formáin keresztül, és egy per jogi tanácsadással és képviselettel járna. A társaság a saját nevében akkor járhat el, ha az utas követelési jogát engedményezi, és ez a jog ezáltal a társaság vagyonába kerül.

A társaság nem követelhet bírósági úton egy másik személy vagyonában talált jogot, kivéve bizonyos kivételes helyzeteket, amelyek a jelenlegi helyzetben nem alkalmazhatók. Az AIR CLAIM és az utas (ügyfél) közötti jogviszony célja a légitársasággal szembeni békés képviselet. Ügyfelei iránti tiszteletből, amennyiben a légitársaság nem hajlandó megadni az utasnak az őt megillető kártérítést, az AIR CLAIM több alternatívát is javasol az ügyfélnek, például: 1. A követeléshez való jog engedményezése egy összeg ellenében; 2. Az ilyen helyzetekre szakosodott, az ügyvédi nyilvántartásba bejegyzett ügyvédek ajánlása.

3.8. cikk: Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az AirClaim kizárólagos döntése, hogy elfogadja-e a peren kívüli egyezségi ajánlatot, mivel az ügyfél a követelést az AirClaimre ruházta át. Abban az esetben, ha az AirClaim az ügyfél nevében kártérítési igényről szóló megállapodás alapján jár el, az ügyfél felhatalmazza az AirClaim-et, hogy az AirClaim légitársasággal kapcsolatos tapasztalatai és külső jogi képviselők tanácsai alapján elfogadja vagy elutasítsa a peren kívüli egyezségi ajánlatokat.

 

cikk: Díjak és kifizetések

4.1 Az AirClaim a jogosultsági szolgáltatást, az AirClaim Connectet és az információs szolgáltatást ingyenesen nyújtja.

4.2 Az AirClaim a jogi segítségnyújtási szolgáltatást ingyenesen nyújtja, kivéve abban az esetben, ha az AirClaimnek sikerül kártérítést behajtania. Abban az esetben, ha a kereset sikeres, az AirClaim átutalja a kártérítés elfogadott részét az ügyfélnek, az árjegyzék szerinti alkalmazandó díjakra figyelemmel.

4.3 A kártérítés elfogadott részének kifizetése az ügyfél részére az árlistában szereplő lehetőségek szerint történik.

4.4. Ha az ügyfél helytelen vagy elégtelen információt adott meg a kártérítés kifizetéséhez szükséges adatokat, és a kifizetés visszakerül az AirClaimhez, és az ügyfél többszöri értesítés és az AirClaim ésszerű erőfeszítései után, hogy az AirClaim az ügyfél által az AirClaim számára megadott e-mailen kívül más módon vegye fel vele a kapcsolatot, nem válaszol a kártérítés elfogadott részének kifizetéséhez szükséges adatok kijavítása vagy megadása érdekében, az AirClaim jogosult a kártérítés azon részét megtartani, amelyet egyébként az ügyfélnek utaltak volna.

4.5 Miután az AirClaim az ügyfél által megadott utasításoknak és módszerválasztásnak megfelelően kifizette a megállapodás szerinti kártérítést, az AirClaim nem felelős:

i) csekkek, előre fizetett bankkártyák, hitelkártyák és egyéb veszteségek az ügyfélhez történő szállítás során;

ii) az ügyfél által megadott helytelen bankszámlaadatok, helytelen cím vagy hasonló hatásai, beleértve, de nem kizárólagosan, a helytelen címzettnek kifizetett kompenzációt. Ha a kártérítést az ügyfél hibájából téves címzettnek fizették ki, az AirClaim nem köteles azt aktívan behajtani.

4.6 A kamat nem igényelhető a beáramló és a kiáramló kifizetések közötti időszakra. Az AirClaim fenntartja a jogot, hogy a légitársaságtól behajtott kamatokat megtartsa.

4.7 Az AirClaim nem vállal felelősséget semmilyen kártérítésért, kárért vagy hasonlóért abban az esetben, ha az AirClaim nem tudja átutalni a kifizetést az ügyfélnek olyan esemény miatt, amelyet ésszerűen nem lehet ellenőrizni, ideértve többek között sztrájkot, munkáltatói sztrájkot, természeti katasztrófát, háborút, lázadást, polgári zavargásokat, szándékos szabotázst, törvény vagy kormányrendelet, rendelet, rendelkezés vagy utasítás betartását, balesetet, üzem- vagy géphibát, tűz, árvíz és viharokat.

 

5: Személyes adatok védelme

5.1 Az AirClaim az Ügyfél által megadott személyes adatokat elsősorban a Jogosultsági szolgáltatás, az Információs szolgáltatás nyújtása céljából használja fel a Szerződésnek megfelelően. Az AirClaim más célokból is gyűjthet személyes adatokat, például statisztikák, adminisztráció és kommunikáció, informatikai adminisztráció és biztonság, fizikai védelem, hitelesítési és engedélyezési rendszerek, támogató rendszerek, belső projektek és csoportok koordinálása, valamint szervezeti tevékenységek céljából. Minden személyes adat gyűjtése az általános adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 rendelet) szerint történik (lásd az adatvédelmi nyilatkozatot).

5.2 Az Ügyfél az Általános Adatvédelmi Rendeletnek vagy más hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően személyes adatokat bocsát az AirClaim rendelkezésére, kifejezett engedélyt adva a személyes adatok feldolgozására és a Szerződéssel összefüggésben történő felhasználására. Az AirClaim csak az alábbiakban felsorolt feltételek mellett ad át személyes adatokat harmadik félnek:

i) ha az ügyfél beleegyezését adta;

ii) ha ez olyan célból történik, amely közvetlenül kapcsolódik ahhoz az eredeti célhoz, amely miatt a személyes adatokat gyűjtötték;

iii) amennyiben szükséges az ügyféllel kötött megállapodás előkészítéséhez, megtárgyalásához és teljesítéséhez;

iv) ha jogi kötelezettség, közigazgatási vagy bírósági végzés miatt szükséges;

v) ha szükséges jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez, illetve jogi lépésekkel szembeni védekezéshez;

vi) ha ez a visszaélésszerű használat vagy más jogellenes tevékenységek, például szándékos támadások megakadályozását szolgálja, az adatvédelem biztosítása érdekében.

 

6. cikk: Az ügyféltől származó adatok és információk

6.1 Az AirClaim kérésére az ügyfél az AirClaim rendelkezésére bocsát minden olyan adatot vagy információt, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az ügyfél garantálja, hogy a megadott adatok és információk helyesek, teljesek és igazak (lásd Adatvédelmi nyilatkozat).

6.2 Az ügyfél vállalja, hogy minden tekintetben teljes mértékben kártalanítja az AirClaim-et minden harmadik fél által támasztott követelésért, beleértve, de nem kizárólagosan az ügyfél általi helytelen kommunikációt, a helytelen adatok/információk megadását és a csalárd magatartást.

6.3 Hibás adatok/információk és csalárd magatartás esetén az AirClaim fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására. Ha a megállapodás e bekezdésnek megfelelően szűnik meg, az ügyfél nem jogosult semmiféle kártérítésre.

7. cikk: Elállási jog

7.1 Ha Ön az uniós fogyasztóvédelmi rendeletek értelmében fogyasztónak minősül, azaz olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenység, akkor törvényes elállási joga van.

7.2 Ön a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül (pl. levélben, e-mailben) indoklás nélkül visszavonhatja a megállapodásunk elfogadását. Az elállási jog gyakorlásához a fent említett 14 napos határidőn belül kell közölnie, és egyértelműen jeleznie kell, hogy el kíván állni a szerződéstől. A nyújtott szolgáltatás jellegéből adódóan nem állhat el a megállapodásunktól, ha tájékoztattuk Önt arról, hogy az érintett légitársaság elfogadta a kárigényt, mivel ebben az esetben az Ön által kért szolgáltatást nyújtottuk, vagy ha Ön az AirClaim+ előfizetés hatálya alá tartozó járatokon repült. A visszavonást a következő címre lehet küldeni:

vagy e-mailben: private@airclaim.com

 

cikk: A kártalanítás kifizetésére vonatkozó feltételek és kikötések

8.1 A Reprezentált Ügyféllel kapcsolatos, a Repüléssel kapcsolatos kártérítés beváltásától számított legfeljebb 30 napon belül értesítjük őt, hogy adja meg az átutaláshoz szükséges banki adatokat.

8.2 A (2) bekezdésben említett kifejezés. A fenti 1. pont attól a pillanattól kezdődik, amikor az alulírott AIR CLAIM tudomására jut, hogy a légitársaságtól kapott összeg a Repüléssel kapcsolatos, a Képviselt Ügyfélnek járó kártérítés. Ezért, ha a légitársaság a banki átutaláskor nem tünteti fel a fizetési részleteket, az alulírott AIR CLAIM a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 napon belül felveszi a kapcsolatot a légitársasággal tisztázás céljából.

8.3 Attól a pillanattól számított legfeljebb 30 napon belül, amikor a Képviselt Ügyfél az alulírottnak továbbította a teljes és helyes banki adatokat (név, IBAN stb.), az AIR CLAIM átutalást teljesít a Képviselt Ügyfél részére, amely tartalmazza a Repüléskérésből származó ellentételezést, az Ár megtartásával. A Képviselt Ügyfél nem adhatja meg más személy banki adatait, mivel az alulírott a pénzmosás elleni jogszabályok értelmében ezt a kifizetést nem tudja teljesíteni. Alulírott 30 napon belül értesíti a Képviselt Ügyfelet arról, hogy téves banki adatokat (hiányos/hibás IBAN stb.) továbbított.

8.4 A fent említett kifizetés abban a pénznemben történik, amelyben az alulírott a légitársaságtól a kártérítést megkapta. Ezért, ha az alulírott a kártérítést euróban kapta, ugyanabban a pénznemben fizeti ki az utasnak. Ha az utas úgy nyilatkozik, hogy nem rendelkezik bankszámlával az adott pénznemben, akkor alulírott a banki átutalást az általa megjelölt pénznemben, a B.N.R. adott napon (vagy az előző napon, a B.N.R. által az árfolyam közlése előtt teljesített kifizetések esetén az előző napon) megállapított árfolyamon teljesíti a Képviselt Ügyfél részére.

8.5 Ha az AIR CLAIM nem kapja meg a helyes és teljes banki adatokat a Képviselt Ügyféltől az utasnak az átutaláshoz szükséges banki adatok továbbítására vonatkozó kérésről küldött értesítéstől (a 8.1. cikkben említett értesítés) számított 3 hónapon belül, az Air Claim nem vállal felelősséget azért, ha a Képviselt Ügyfél nem teljesíti a 8.1. cikkben említett kötelezettségeket. 8.1. a fenti és/vagy késedelmes adatátvitelért, és a kártérítés teljes összegét (kapott kártérítés) a 3 hónapos időszak végén az AIR CLAIM visszatartja.

8.6 A pontosítás és a félreértések elkerülése végett megemlítjük, hogy az Art. 8.1. pont szerint az AIR CLAIM elkéri a Képviselt Ügyfél banki adatait, hogy a kapott kártérítés banki átutalását az ő nevében hajtsa végre. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AIR CLAIM visszatartja a teljes kártérítést (kapott kártérítést), ha a vonatkozó értesítés (kérés) kézhezvételétől számított 3 hónapon belül nem továbbítja az AIR CLAIM részére a helyes és teljes banki adatait. Így a képviseleti szerződés tárgya teljesül, és megszűnik.

 

9. cikk: Záró rendelkezések

9.1 Az AirClaim jogosult a jelen Feltételeket és az árlistát bármikor és értesítés nélkül módosítani, valamint további feltételeket meghatározni. Az ügyfélre negatív hatással járó változások azonban nem vonatkoznak az ügyfélre, kivéve, ha az ügyfél elfogadja ezeket az új változásokat.

9.2 A jelen Feltételekre, a megbízási űrlapra, valamint az AirClaim és az ügyfél közötti megállapodásra Németország törvényei vonatkoznak. Az ügyfélnek azonban mindig joga van ahhoz, hogy az ügyfél lakóhelye szerinti ország jogi rendelkezései szerint járó védelmet kérjen.

9.3 Abban az esetben, ha a jelen Feltételek valamely rendelkezése semmis, jogellenes vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, ez semmilyen módon nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét.

9.4 A benyújtott követelésekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az AirClaim korlátozás nélkül átruházhatja az AirClaim vállalatcsoporton belüli bármely szervezetre, illetve az AirClaim harmadik félre.

9.5 A jelen Feltételek angol nyelvű változata az irányadó bármely más nyelvi változattal való eltérés esetén.