Air Claim SA adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra. Amikor az adatvédelemről beszélünk, bármely más politikánk vagy nyilatkozatunk csak az Ön személyes adatainak megfelelő és szakszerű megőrzésével és közzétételével lesz összehangolva. Ez az Ön titoktartásának tiszteletben tartásával történik.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az Air Claim SA-ra vonatkoznak.

Az Air Claim SA, mivel az Európai Unió határain belül rendelkezik lakóhellyel, az Ön személyes adatait az uniós szabályoknak és jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az egész vállalatunk célja az ilyen jogszabályi környezetre van hangolva.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos valamennyi tevékenységünket ebben a nyilatkozatban ismertetjük. Attól kezdve, hogy milyen típusú információkat gyűjtünk, egészen addig, hogy hogyan fogjuk lefolytatni az adatok felhasználásának folyamatát.

Politikánkat az Európai Unió 2016. évi 679. számú rendeletének megfelelően alakítottuk ki. Ezt az általános adatvédelmi rendeletnek hívják. Ez azáltal segíti az embereket, hogy jogokat biztosít számukra a magánéletük védelmének növelése érdekében.

Az Air Claim SA köteles gondoskodni arról, hogy ezt a szabályzatot betű szerint kövessék, és arról is, hogy minden érintett megfeleljen az itt leírtaknak.

Az Air Claim SA felügyeli az összes vonatkozó adatot és annak bizalmas kezelését. Az ilyen információk feldolgozására és kezelésére alkalmazott valamennyi módszert az Air Claim SA felügyeli és ellenőrzi.

Alapelvek

Az Air Claim SA valamennyi politikája az alábbi elveket követi annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését:

  • A személyes adatok gyűjtése és kezelése átlátható, jogszerű és tisztességes módon történik.
  • Amikor személyes adatokat kérünk Öntől, ezt csak törvényes és megfelelő módon tesszük.
  • Amikor az Ön személyes adatait kérjük, ezt csak az Ön igényének érvényesítéséhez szükséges okokból tesszük.
  • Személyes adatait úgy fogjuk kezelni, hogy azok pontosságát biztosítsuk.
  • Ha bizonyos adatok eljutnak hozzánk, és nem a jelen Igénylés hatálya alá tartoznak, akkor gondoskodunk arról, hogy minden erőforrásunkon és ésszerű keretek között töröljük azokat, hogy megvédjük az Ön magánéletét. Az ilyen korrekciót a lehető legrövidebb időn belül elvégzik.
  • Az Ön adatait tároló rendszer ésszerű időn belül azonosítja azokat a részeket, amelyek már nem használhatók az igénylés céljaira, és gondoskodik arról, hogy eltávolítsa azokat a tárolásból, hogy biztosítsa az Ön adatainak védelmét.
  • Az Ön személyes adatait olyan rendszerben tároljuk, amely garantálja, hogy azok biztonsága megfelelő módon kerül bemutatásra.
  • Az Ön magánjellegű adatait csak az Ön követelésének támogatása céljából adjuk át harmadik félnek, és csak akkor, ha az ilyen intézkedés az Ön ügye szempontjából relevánsnak bizonyul.
  • Amikor személyes adatait átadja az Air Claim SA-nak, bármikor lehetősége lesz arra, hogy azokat visszavonja, törölje, módosítsa vagy korlátozza, ha ezt szükségesnek tartja. Az Air Claim SA minden tekintetben eleget tesz ügyfelei kívánságának.

Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan információ egy személyről, amely alapján azonosítható, és amely az adott személyre vonatkozó személyes adatokat tartalmaz. Név, cím, telefonszám, születési dátum és egyéb személyes adatok lehetnek például.

A személyes adatok gyűjtése

Szolgáltatásaink jellegéből adódóan, annak érdekében, hogy segítsünk az embereknek a repülési kártalanításhoz való joguk érvényesítésében, szükségünk lesz arra, hogy megküldjék nekünk néhány személyes adatukat. Ahhoz, hogy megoldást találjunk a problémájukra, először ki kell értékelnünk azt, és ehhez azonosítanunk kell a helyzetükkel kapcsolatos összes változót.

Annak ellenőrzéséhez, hogy egy követelés az EK 261 rendelet hatálya alá tartozik-e, szükségünk van a nevekre, címekre, telefonszámokra, a járat adataira és minden egyéb releváns személyes adatra annak megállapításához, hogy a járat késett-e vagy sem, túlfoglalták-e vagy törölték-e a járatot.

Ezen személyes adatok összegyűjtésével képesek leszünk közölni azokat a lényeges részleteket, amelyeket az utasoknak a helyzetükkel kapcsolatban tudniuk kell. Az Air Claim SA egész tevékenysége ezen elvek körül forog. Az egész folyamat, amely az utas számára a kártérítés beszedését eredményezi, az ügyükre vonatkozó személyes adatok összegyűjtésével kezdődik.

A személyes adatok felhasználása

Az összegyűjtött adatokat az Ügyfél követelésének érvényesítésére használják fel. Az Air Claim SA ezeket az adatokat csak annyi ideig őrzi meg, amennyi ahhoz szükséges, hogy az Ügyfél számára az EK 261 alapján őt megillető kártérítést elérje.

Csak az Air Claim SA kijelölt munkatársai férhetnek hozzá ezekhez a személyes adatokhoz. Csak rendeltetésszerűen és megfelelő engedély alapján fogják felhasználni.

Sütik használata

Mint minden más weboldal, az Air Claim SA is cookie-kat használ, amelyek segítenek vállalatunknak abban, hogy megtanulja, hogyan szolgálhatja ki jobban ügyfeleinket, akiknek szolgáltatásainkat nyújtjuk. Elemzi a felhasználóink viselkedését a weboldalunk egészén. A rendszergazdáinknak bemutatott adatok olyan statisztikákba vannak besorolva, amelyek nem nyújtanak információt egyes egyénekről.

Mindaz, amit a sütik jelentenek, és az általuk alkalmazott technológia teljes egészében érvényesül ezen a weboldalon. Ha Ön nem ért egyet az Air Claim SA weboldal és az Ön közötti együttműködés ezen formájával, akkor a megállapodás megvalósítása lehetetlenné válik, és ezért el kell hagynia ezt a weboldalt, és nem szabad igénybe vennie a szolgáltatásainkat, hogy segítsünk Önnek a követelésének megtérítésében.

Ezzel kapcsolatban további információkat tároltunk a Sütik használata szakaszban. Kérjük, olvassa el a további részletekért és pontosításért.

A személyes adatok megosztása

Az Ön személyes adatait csak azokkal a felekkel osztjuk meg, akik a megállapodás tárgyát képezik. Emiatt képesek leszünk követelni Önt, hogy az EK 261 alapján járó kártérítést megteremtsük az Ön számára. Csak azokat az adatokat adjuk át nekik, amelyek az Ön ügyének előmozdítása és megoldása érdekében tett intézkedéseikkel kapcsolatban relevánsak. Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdéssel fordulhat az Air Claim SA egyik ügyintézőjéhez, ahol megbeszélheti az ezzel kapcsolatos preferenciáit. A fellépés elérhetőségei ezen a weboldalon találhatók.

A feldolgozás biztonsága

Az Ön személyes adatait a lehető legbiztonságosabb módon kezeljük. Mind az ilyen adatokat kezelő személyzetünk szempontjából, mind pedig azáltal, hogy az adatokat a megfelelő feleknek továbbítjuk a hálózatokon és kommunikációs platformokon keresztül. A balesetveszélynek vagy a magánjellegű adatok rossz felhasználásának való zéró kitettség biztosítása garantálja a biztonságot és a biztonságos környezetet, ahol az Ön igényét a lehető legjobb módon lehet megoldani.

Hozzáférés, módosítás és törlés az Ön személyes adataihoz

Az Ügyfél bármikor hozzáférhet személyes adataihoz, és ezen túlmenően kérheti azok törlését vagy átdolgozását. Annak érdekében, hogy minden az eredeti tervek szerint működjön, gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő kommunikáció alakuljon ki köztünk és az Ügyfél között, különösen az adatok frissítése esetén. Ha kétségei vannak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha véleménye van azok harmadik félnek történő bemutatásával kapcsolatban, akkor használhatja elérhetőségeinket, és kommunikációs kapcsolatot létesíthet velünk, hogy közösen dönthessünk arról, hogy mit tegyünk az adatokkal az Ön számára kielégítő módon.

Felelősség

Az általános adatvédelmi rendelet tekintetében az Air Claim SA bármikor képes lesz megerősíteni, hogy megfelel a GDPR összes cikkelyének. Mint ilyen, mi vállaljuk a teljes felelősséget minden ezzel kapcsolatos dologért. Ennek biztosítása érdekében a szóban forgó ügyre vonatkozó összes releváns adatot tartalmazó jelentések jól dokumentáltak lesznek, és bármikor képesek leszünk bizonyítani az ezen elvek iránti elkötelezettségünket mind a hatóságok, mind ügyfeleink felé. Az üggyel kapcsolatos további részletekről a honlapunkon közzétett adatokon keresztül kaphat tájékoztatást.

Panasz

Az ügyfelek bármikor panaszt tehetnek a személyes adataik kezelésének minden vonatkozásával kapcsolatban. A megfelelő kijelölt személyzet gondoskodik arról, hogy az ilyen panaszokat megfelelően kezeljék, és az Ügyfélé az utolsó szó az ezzel kapcsolatos döntéshozatalban. Az ilyen panaszokat az Air Claim SA weboldalán található elérhetőségek segítségével lehet benyújtani.

A politika megváltoztatása

Politikánk minden irányelve változhat különböző tényezők függvényében. A jogszabályok módosításából vagy egyszerűen az Air Claim SA irányítási rendszerének kiigazításából.

Bár jogosultak vagyunk az ilyen módosításokra, azok csak azokat az Ügyfeleket érintik, akik még nem kötöttek velünk szerződést. Ebben az esetben valószínű, hogy kijelölt személyzetünk megfelelően értesíti Önt. A feltételek és a weboldalunkon elérhetővé tett összes vonatkozó információ elolvasása biztosítja, hogy Ön mindig rendelkezzen a szükséges adatokkal, amelyek segítenek Önnek abban, hogy az Ön helyzetében a lehető legjobb döntést hozza meg.